Výzkum

Výzkumná témata, která souvisí s obsahem studia Kybernetiky a robotiky.

Výzkumné skupiny

MAGLAB - Laboratoř senzorů a magnetických měření

Výzkumné téma

Senzory

Zabývá se vývojem a aplikacemi senzorů, zejména magnetických. Umí měřit, modelovat a modifikovat magnetické vlastnosti materiálů, včetně mikrodrátů a nanočástic. Podílí se na nejen řešení výzkumných projektů, ale také úspěšně spolupracují firmami na společné praxi. Přístroje týmu se osvědčily v kosmu (český satelit Mimosa), na zemi (detektory kovů, měření objemu žaludku) i pod zemí (hledač bomb, navigační systém pro vrtné soupravy).

METLAB - Metrologie elektrických veličin

Výzkumné téma

Měření

V rámci výzkumu věnovaného metodám a prostředkům přesného měření elektrické impedance se tým zaměřuje na problematiku metrologického využití kvantového Hallova jevu a zejména pak na vytvoření systému pro kalibrace přesných širokopásmových měřičů LCR. Výzkum směřuje k zvýšení přesnosti kalibrací etalonů elektrické impedance prováděných v rámci Národního metrologického systému ČR. Potřeba zvýšit přesnost těchto kalibrací je stále naléhavěji pociťována zejména v souvislosti s výrazně rostoucími nároky na kalibrace přesných širokopásmových měřičů LCR.

Za stránku zodpovídá: prof. Ing. Michael Šebek, DrSc.