Optimalizace a plánování

Související výzkumné skupiny a laboratoře

TORSCHE Scheduling toolbox pro Matlab

Výzkumná skupina se zabývá vývojem algoritmů pro rozvrhování, tj. pro optimalizaci výroby, pro efektivní využití lidských zdrojů nebo i pro optimalizaci rychlosti kódu programů a efektivní využití komunikačních spojení. Naší hlavní prioritou je aplikace těchto algoritmů v praxi.

Zvyšování konkurenční schopnosti elektrotechnického podniku

Výzkumná činnost se zaměřuje na analýzu podmínek a zjištění faktorů ovlivňujících zvyšování konkurenční schopnosti průmyslových, zejména elektrotechnických, podniků. Problém je řešen ve vztahu k překonání rozporů uvnitř hodnototvorného řetězce firmy a v rámci širšího dodavatelského řetězce.

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk