TORSCHE Scheduling toolbox pro Matlab

Výzkumná skupina se zabývá vývojem algoritmů pro rozvrhování, tj. pro optimalizaci výroby, pro efektivní využití lidských zdrojů nebo i pro optimalizaci rychlosti kódu programů a efektivní využití komunikačních spojení. Naší hlavní prioritou je aplikace těchto algoritmů v praxi.

Čím se zabýváme

Výzkumná témata

Za stránku zodpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.