Zvyšování konkurenční schopnosti elektrotechnického podniku

Výzkumná činnost se zaměřuje na analýzu podmínek a zjištění faktorů ovlivňujících zvyšování konkurenční schopnosti průmyslových, zejména elektrotechnických, podniků. Problém je řešen ve vztahu k překonání rozporů uvnitř hodnototvorného řetězce firmy a v rámci širšího dodavatelského řetězce.

Čím se zabýváme

Výzkumná témata

Za stránku zodpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.