Spolupráce

Další spolupráce

Vybrané elektrotechnické firmy a strojírenské i nestrojírenské podniky (v rámci současného výzkumu osloveno v řízeném rozhovoru 220 firem).

Za stránku zodpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.