Publikace

Publikace našeho týmu

Řízení jakosti a marketing

  • Pracoviště: Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd
  • Anotace:
    Výhradním posuzovatelem jakosti produktu je zákazník se svými představami a požadavky. Autoři chápou i to, že zákazník nemůže o produktu vše a proto je třeba jej chránit, zejména v oblasti bezpečnosti a nezávadnosti.

Za stránku zodpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.