Vyučující studijního programu KyR

Na FELu působí špičkoví vyučující, jejichž práce sbírá mnohá ocenění, poutá zájem médií i veřejnosti, má uznání v zahraničí a umožňuje navazování spolupráce s inovativními technologickými společnostmi. Seznamte se s vyučujícími programu KyR.

Garanti programu

prof. Ing. Michael Šebek, DrSc.

Garant a tutor programu Kybernetika a robotika - bakalářský
Tutor programu Kybernetika a robotika - magisterský
Katedra řídicí techniky

doc. Ing. Zdeněk Hurák, Ph.D.

Garant programu Kybernetika a robotika - magisterský
Katedra řídicí techniky

prof. Ing. Tomáš Svoboda, Ph.D.

Proděkan pro rozvoj, garant programu Kybernetika a robotika - doktorský

Přednášející

Za stránku zodpovídá: prof. Ing. Michael Šebek, DrSc.