Ma­te­ma­ti­ka, al­go­rit­mi­za­ce a pro­gra­mo­vá­ní

Studijní program Otevřená informatika vás vybaví znalostmi z oblasti počítačových věd, které uplatníte především v umělé in­te­li­gen­ci, stro­jo­vém učení, gra­fi­ce, hrách, in­te­li­gent­ním soft­waru nebo internetu věcí.

Počítačové vědy (Computer Science - CS) jsou částí informatiky, v níž se používá matematika k programování systémů tak, aby fungovaly efektivněji. Počítačoví vědci potom zavádějí výpočetní principy, které jsou základem veškerého softwaru. Jako počítačoví vědci a vědkyně tedy můžete pracovat na tvorbě inteligentních systémů nebo počítačových her, ale také na multidisciplinárních projektech elektrotechniky a počítačového hardwaru, včetně robotických systémů.

Otevřená informatika se také podílí na výuce předmětů, které jsou součástí meziuniverzitního prg.ai Minoru zaměřeného na umělou inteligenci. Prostřednictvím prg.ai Minoru můžete absolvovat nejlepší informatické předměty vyučované na různých pražských vysokých školách.

Otevřená informatika

V programu OI se naučíte pracovat na tvorbě inteligentních systémů nebo počítačových her, ale také na multidisciplinárních projektech elektrotechniky a počítačového hardwaru, včetně robotických systémů.

Možnosti studia

Jaké projekty řešíme?

Od nezbytné teorie se na OI brzy dostanete k praktickým úkolům. Zapojit se můžete do projektů, které řeší rozsáhlé distribuované systémy, rozvrhování komunikačních zpráv v real-time komunikačních sítích používaných v letadlech, automobilech a ostatních prostředcích nebo výzkum a vývoj plánovacích a koordinačních algoritmů pro automatický sběr informací pomocí týmů autonomních bezpilotních letounů.

Studentské a absolventské příběhy

 • Otakar

  Student

  Otevřená informatika

 • Slavomír

  Student

  Otevřená informatika

 • Tereza

  Studentka

  Otevřená informatika

Novinky

Za stránku zodpovídá: prof. Ing. Jan Faigl, Ph.D.