O studijním programu OI

Studijní program Otevřená informatika vás vybaví znalostmi z oblasti počítačových věd, které uplatníte především v umělé in­te­li­gen­ci, stro­jo­vém učení, gra­fi­ce, hrách, in­te­li­gent­ním soft­waru nebo internetu věcí.

 

Za stránku zodpovídá: prof. Ing. Jan Faigl, Ph.D.