Možnosti studia OI

Za stránku zodpovídá: prof. Ing. Jan Faigl, Ph.D.