Charakteristika programu OI

Studijní program Otevřená informatika (OI) klade důraz na teoretické znalosti i praktický rozhled v oblasti elektronických systémů, umělé in­te­li­gen­ce, stro­jo­vého učení, gra­fi­ky a her, in­te­li­gent­ního soft­waru nebo internetu věcí.

Špičková úroveň informatiky

V současnosti existuje silná poptávka po odbornících na informační technologie, která - s ohledem na současné trendy - bude ještě delší dobu přetrvávat. Umět programovat je dnes zcela zásadní inženýrskou dovedností. V programu OI se naučíte porozumět funkčním principům elektronických součástek, což vám usnadní studium informatiky.

Prohloubení znalostí počítačových věd

Počítačové vědy (Computer Science - CS) jsou částí informatiky, v níž se používá matematika k programování systémů tak, aby fungovaly efektivněji. Počítačoví vědci potom zavádějí výpočetní principy, které jsou základem veškerého softwaru. Jako počítačoví vědci a vědkyně tedy můžete pracovat na tvorbě inteligentních systémů nebo počítačových her, ale také na multidisciplinárních projektech elektrotechniky a počítačového hardwaru, včetně robotických systémů.

Perfektní programovací dovednosti

Naučíte se programovat v jazyce Python, přičemž se budete soustředit na čitelnost a správnost programů (nikoliv jen funkčnost). Dále si rozšíříte portfolio programovacích jazyků o objektové programování v předmětu Programování v JAVA.

Programování je především dovednost, která vyžaduje systematický a dlouhodobý trénink. V závislosti na vaší pozdější specializaci se potkáte také s deklarativním nebo funkcionálním programováním a dalšími programovacími jazyky - například s moderním jazykem Julia vhodným pro vědecké výpočty.

Jak učíme?

Soustředíme se jak na teorii tak na praxi. Od nezbytné teorie se na OI brzy dostanete k praktickým úkolům. Studenty a studentky vybavíme znalostmi jak pro návrh elektronických systémů, konstrukci elektronických přístrojů nebo jejich komponent, tak znalostmi funkčních principů elektronických součástek a integrovaných obvodů.

Co se naučíte?

  • Věnovat se budete především matematice, algoritmizaci a programování, které uplatníte v řešení problémů výpočetními prostředky.
  • Získáte univerzální znalosti a obecné schopnosti použitelné v dalším studiu i praxi - v oblasti počítačových věd nebo informačních technologií.
  • Zvládnete identifikovat otevřené technické problémy a dokážete k nim přistupovat výzkumně, technicky i komerčně.
  • Nakombinujete si zaměření a předměty podle toho, co vás baví a čemu se chcete věnovat (kombinace hlavní a vedlejší specializace).

Pomáhat se dá fyzikou i matematikou

Znalosti fyziky a matematiky aplikujete při navrhování speciálních technologií - elektronických systémů, komunikačních technologií a sítí, audiovizuální techniky i zpracování signálů -, které budou pomáhat lidem ještě spoustu následujících let.

První místo v hodnocení kvality

Výuka na OI se soustředí na oblasti, kde FEL ČVUT dosahuje světově uznávaných výsledků: umělou inteligenci, počítačové vidění a grafiku, HCI, mobilní systémy ad. V žebříčku hodnocení informatických fakult v ČR dle Hospodářských novin se FEL ČVUT umístila díky zahraničním zkušenostem pedagogů a počtu doktorandů na prvním místě.

Spolupráce se zvučnými jmény

Projekty, které financuje např. NASA (USA), Air Force Research Laboratory - AFOSR (USA) a EOARD (UK), Office of Naval Research (USA), Toyota Motor Europe (BE), Evropská komise a další významné instituce - to je jen výčet společností, se kterými program OI dlouhodobě spolupracuje.

Hlavní i vedlejší specializace

Jádro bakalářského programu tvoří povinné předměty, které představují přibližně 60 % studijního plánu. Dalších 20 % tvoří předměty hlavní specializace (major). Vybírat můžete ze čtyř hlavních specializací - věnujeme se jim o pár řádků níže. Posledních 20 % tvoří volitelné předměty, kterými se můžete dále profilovat a kombinovat tak hlavní specializaci se specializací vedlejší (minor). Jako volitelné si můžete vybírat libovolné předměty celého FELu i ČVUT.

Navíc se Otevřená informatika podílí také na výuce předmětů, které jsou součástí meziuniverzitního prg.ai Minoru zaměřeného na umělou inteligenci. Prostřednictvím prg.ai Minoru můžete absolvovat nejlepší informatické předměty vyučované na různých pražských vysokých školách.

Co dalšího program OI nabízí?

  • Navazující magisterský program OI, který prohlubuje znalosti z bakaláře a nabízí konkrétní specializace. 
  • Možnost zapojit se do výzkumných skupin, které řeší systémy pro návrh komunikačních zpráv, systémy pro navigaci zrakově postižených osob, civilní i bezpilotní leteckou dopravu, nebo kyberbezpečnostní algoritmy.
  • Výuka na OI se soustředí na oblasti, kde FEL ČVUT dosahuje světově uznávaných výsledků: umělou inteligenci, počítačové vidění a grafiku, HCI, mobilní systémy atd.
  • Doučovací kurzy matematiky, fyziky, programování, bastlení a kutění (making) před začátkem studia.
  • Šanci zorientovat se i bez předchozích zkušeností. Studijní program OI je sestaven tak, aby se programovat naučil každý i bez předchozích znalostí.
  • Laboratoře téměř všech odborných předmětů, které nabízí možnost vyzkoušet si věci, ke kterým byste se jinak těžko dostali.

Proč studovat tento program na naší fakultě?

Ve všech studijních programech naší fakulty spojujeme elektroniku a informatiku. Pájky, jedničky a nuly. Naučíme vás věci vymyslet, vlastnoručně postavit i naprogramovat. S důrazem na individuální přístup, nadčasovost vzdělání a stoprocentní uplatnění ihned po dokončení studia.

n důvodů, proč studovat FEL

Za stránku zodpovídá: prof. Ing. Jan Faigl, Ph.D.