Studijní plány

Bakalářské

Magisterské

Seznam předmětů je zajímavý, ale to není vše...

Za stránku zodpovídá: prof. Ing. Jan Faigl, Ph.D.