Studijní plán

Otevřená informatika - Počítačové vidění a digitální obraz

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk