Studijní plán

Otevřená informatika - Interakce člověka s počítačem

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk