Studijní plán

Otevřená informatika - Datové vědy

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk