Studijní plán

Otevřená informatika - Softwarové inženýrství

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk