Studijní plán

Otevřená informatika - Software

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk