Studijní plán

Otevřená informatika - Počítačová grafika

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk