Studijní plán

Otevřená informatika - Základy umělé inteligence a počítačových věd

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk