Studijní plán

Otevřená informatika - Internet věcí

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk