Studijní plán

Otevřená informatika - před rozřazením do specializací

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk