Studijní plán

Otevřená informatika - Počítačové hry a grafika

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk