Studijní plány

Bakalářské

Seznam předmětů je zajímavý, ale to není vše...

Za stránku zodpovídá: prof. Ing. Jan Sýkora, CSc.