Charakteristika programu OES

Studijní program Otevřené elektronické systémy (OES) klade důraz na teoretické znalosti i praktický rozhled v oblasti moderní elektroniky, komunikační techniky, rádiových a elektronických systémů, a pokročilých technologií. Je určen především talentovaným studentům a je zaměřen na poskytnutí velmi univerzální teoretické průpravy v širokém základu matematiky, fyziky a teoreticko průpravných předmětů z oblasti elektronických systémů a zařízení.

Špičková úroveň informatiky

Umět programovat je dnes zásadní inženýrskou dovedností. V programu OES porozumíte jak funkčním principům elektrotechniky, tak se naučíte své poznatky převádět v uživatelsky přívětivé softwarové nástroje.

Univerzitní hloubka a excelence

Základní formou výuky je vysoce kvalitní přednáška přednášejícího, který sám je významnou tvůrčí a výzkumnou osobností oboru. Významný je podíl samostatné domácí práce studenta rozvíjející jeho schopnosti individuální práce. Rutinní semináře jsou eliminovány a seminární výuka je pouze tam, kde to má jasné nepopiratelné opodstatnění. Laboratorní, experimentální, a konstrukční výuka by měla vždy spojovat znalosti z několika teoretických předmětů a demonstrovat jejich vzájemné spojení, které vede k požadovanému výsledku.

Pyramida vzdělání

Vzdělání má mít široký základ s dostatečnou hodinovou dotací pro „základní patra“ vzdělání – matematiku, fyziku, teorii signálů a systémů, teorie elektromagnetického pole, teorii obvodů a fyzikální elektroniky, s důsledným aplikováním postupnosti budování znalostí, kdy následující patro vždy musí stát nad širším a bytelnějším nižším patrem. Bakalářská etapa je primárně vnímána jako průprava pro magisterskou etapu, nikoliv jako samostatný cíl. Celkové pojetí výuky má za cíl vypěstovat ve studentech nadhled nad problematikou a vést je ke kritickému myšlení a radosti z poznaní.

Mezinárodní otevřenost

Mezinárodní otevřenost je dvoustranná – jak pro zahraniční studenty (jak pro celé studium, tak i pro jeho části – „semester abroad“ nebo ERASMUS), tak i pro zahraniční profesory (jak hostující, tak i trvale zaměstnané). Namíchání českých a zahraničních studentů umožní českým studentům získat potřebnou mezinárodní kompatibilitu, bez níž se excelence neobejde. Výukovým jazykem by měla být angličtina pokud je přednášející cizinec a nebo mezi studenty je alespoň jeden zahraniční.

Co se naučíte?

  • Naši studenti a studentky chápou vzájemná propojení mezi elektrotechnikou, fyzikou, matematikou a informatikou.
  • Ovládají postupy pro efektivní zpracování a analýzu různých druhů signálů a modulací.
  • Umí zpracovávat audio a video – jednotlivé systémy jsou schopni chápat jako vzájemně propojený celek.
  • Znají pevné a bezdrátové komunikační technologie – např. jednotlivé radiové či optické komponenty.
  • Dokážou optimalizovat síť a směřovat datový tok na vyšší vrstvy komunikace.

Jak učíme?

Soustředíme se jak na teorii tak na praxi. Od nezbytné teorie se na OES brzy dostanete k praktickým úkolům. Studenty a studentky vybavíme znalostmi jak pro návrh elektronických systémů, konstrukci elektronických přístrojů nebo jejich komponent, tak znalostmi funkčních principů elektronických součástek a integrovaných obvodů.

Co dalšího program OES nabízí?

  • Kontakt s významnými osobnostmi vyučovaných oborů a možnost spolupráce v oblasti vědy a výzkumu.
  • Příležitost absolvovat část navazujícího magisterského studia v zahraničí a vrátit se s druhým diplomem. 
  • Bohatě vybavené laboratoře s moderními přístroji a experimenty.
  • Doučovací kurzy matematiky, fyziky, programování, bastlení a kutění (making) před začátkem studia.

Proč studovat tento program na naší fakultě?

Ve všech studijních programech naší fakulty spojujeme elektroniku a informatiku. Pájky, jedničky a nuly. Naučíme vás věci vymyslet, vlastnoručně postavit i naprogramovat. S důrazem na individuální přístup, nadčasovost vzdělání a stoprocentní uplatnění ihned po dokončení studia.

n důvodů, proč studovat FEL

Za stránku zodpovídá: prof. Ing. Jan Sýkora, CSc.