Software

Po absolvování této specializace budete připraveni navrhovat, vyvíjet, řídit a udržovat softwarové systémy. V kombinaci s teoretickým základem povinných předmětů zvládnete řešit náročné výpočetní problémy, ve kterých s výhodou využijete schopnost formulovat tyto problémy jako optimalizační úlohy. 

Garant specializace

doc. Ing. Miroslav Bureš, Ph.D.

Garant a tutor programu Softwarové inženýrství a technologie

Studijní plán

Stanou se z vás softwarové inženýrky a inženýři s pokročilými znalostmi programovacích jazyků a testování softwaru. Obecné znalosti získané studiem této specializace, jsou aplikovatelné v celé šíři oborů - včetně internetových služeb, ekonomických nebo finančních systémů.

Co se naučíte?

  • Absolventi oboru jsou schopni podílet se nejen na návrhu a vývoji softwarových systémů, ale i aktivně působit při jejich údržbě a řízení v rámci podniku. 
  • Budou vybaveni znalostmi ze softwarového inženýrství, modelování a návrhu software a pokročilými znalostmi programovacích jazyků a uživatelských rozhraní.
  • Obecné znalosti absolventů jsou aplikovatelné v celé šíři oborů a aplikací, včetně internetových služeb a ekonomických a finančních systémů.

Přijímací řízení

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk