Základy umělé inteligence a počítačových věd

Studiem této specializace se připravíte zejména na úlohy z oblasti umělé inteligence, strojového učení a zpracování dat. Dokážete matematicky formulovat informatický problém, který následně vyřešíte návrhem a implementací algoritmů. Vedle pokročilé matematiky vás čekají předměty, ve kterých se budete zabývat optimalizací, numerickými metodami, výpočetními modely, umělou inteligencí a rozpoznáváním.

Garant specializace

Studijní plán

Co se naučíte?

  • Budete schopni matematicky formulovat informatické problémy.
  • Naučíte se navrhovat a implementovat algoritmy pro jejich řešení, a to zejména v úlohách umělé inteligence a strojového učení. 
  • Vedle potřebného matematického aparátu, znalosti optimalizace a základů algoritmizace a datových struktur bude k tomuto účelu absolvent vybaven také znalostmi o architektuře informačních systémů (počítače, sítě, databáze, atd.).
     

Přijímací řízení

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk