Ekonomika a energetika pro optimální prostředí a komfort budov

Magisterský studijní program pro ty, které baví návrhy, realizace a řízení moderních budov a vývoj a výroba prvků pro inteligentní budovy. Důraz je kladen na inteligentní integraci zařízení do stavebních prvků a vhodný výběr stavebních materiálů včetně vhodného koncepčního řešení objektu vzhledem k jeho budoucímu užívání a provozování.

Naučíte se chápat zákonitosti výrobní produkce prostřednictvím stavební konstrukce, techniky prostředí, řídicích systémů, služeb a managementu. Pochopíte pokročilé systémy řízení, regulace, monitoringu bez nutnosti zásahů člověka spolu se systémovým řešením strojních zařízení budov.

Inteligentní budovy

V programu IB se naučíte navrhovat moderní budovy, konstruovat prvky pro inteligentní budovy a programovat na špičkové úrovni. Pochopíte jednotlivé dílčí systémy jako vzájemně propojený celek. Jaké jsou možnosti studia?

Možnosti studia

Jaké projekty řešíme?

Od nezbytné teorie se na IB brzy dostanete k praktickým úkolům. Zapojit se můžete do projektů, které řeší asistivní technologie v inteligentních budovách, návrhy integrovaných optických součástek, virtuální senzory pro diagnostiku vybavení budov nebo vývoj vybavení moderních budov.

Novinky

Za stránku zodpovídá: prof. Ing. Pavel Ripka, CSc.