Možnosti studia IB

Inteligentní budovy jsou pouze magisterský studijní program.

 

Za stránku zodpovídá: prof. Ing. Pavel Ripka, CSc.