O studijním programu IB

Koncepční návrhy budov a řešení obecné potřeby optimálního vnitřního prostředí budov, projednávání i realizace zakázek nebo příprava investičních záměrů a kontrola dodavatelských prací na stavbách. Tím vším se zabýváme ve studijním programu Inteligentní budovy.

Za stránku zodpovídá: prof. Ing. Pavel Ripka, CSc.