Studijní plány

Magisterské

Seznam předmětů je zajímavý, ale to není vše...

Za stránku zodpovídá: prof. Ing. Pavel Ripka, CSc.