Charakteristika programu IB

Studijní program Inteligentní budovy (IB) klade důraz na teoretické znalosti i praktický rozhled v oblasti stavební konstrukce, techniky prostředí, řídicích systémů, služeb a managementu.

Trvalá udržitelnost na ČVUT (přednáška)

Špičková úroveň integrace moderních budov

V programu IB se naučíte porozumět funkčním principům inteligentní integrace zařízení do stavebních prvků a vhodný výběr stavebních materiálů včetně vhodného koncepčního řešení objektu vzhledem k jeho budoucímu užívání a provozování integrovaných systémů.

Prohloubení znalostí výrobní produkce

Technologie míří skokově kupředu a to, co je dnes moderní, může být zítra prehistorické. Studující programu IB jsou systematicky vyučováni v tom držet krok s dobou, bleskurychle se přizpůsobit změnám a adekvátně na ně reagovat. V programu IB si vyzkoušíte testovat výrobní produkci, navrhovat stavební konstrukce a řídit systémy v inteligentních budovách.

Detailní znalosti stavebních prací

IB nabízí svým studujícím skvělou pracovní perspektivu, rozsáhlé znalosti a také velké množství studijních možností. Výsledkem studia jsou široké teoretické znalosti i praktický rozhled v oblasti návrhu, realizace a řízení moderních budov a vývoje a výroby prvků pro inteligentní budovy.

Co se naučíte?

  • Naši studenti a studentky ovládají postupy pro návrhy optimálního vnitřního prostředí pro komfort osob.
  • Umí se orientovat ve výrobní produkci prostřednictvím stavební konstrukce, techniky prostředí, řídicích systémů, služeb a managementu.
  • Znají pokročilé systémy řízení, regulace, monitoring bez nutnosti zásahů člověka spolu se systémovým řešením strojních zařízení budovy.

Jak učíme?

Soustředíme se jak na teorii tak na praxi. Od nezbytné teorie se na IB brzy dostanete k praktickým úkolům. Studenty a studentky vybavíme znalostmi jak pro koncepční návrhy budov a řešení obecné potřeby optimálního vnitřního prostředí budov, tak pro práci ve stavebních a dodavatelských firmách v procesu projednávání i realizace zakázek.

Společná výuka tří fakult

Dvouletý magisterský studijní program Inteligentní budovy je společně vyučován stavební, strojní a elektrotechnickou fakultou ČVUT v Praze. Studijní program je vhodný nejen pro absolventy bakalářských programů, ale i jako rozšíření kvalifikace pro absolventy jiných programů magisterských. Neotvírá se kombinovaná forma, ale cvičení a semináře jsou sloučeny do bloků, což umožní optimální sestavení rozvrhu i pro dojíždějící studenty.

Řešíme problémy reálného světa, ne šuplíkovou vědu

Pod pojmem “navrhovat a realizovat moderní budovy” si představte reálné návrhy reálných systémů. Čeká vás praktické využití získaných dovedností a jejich aplikace na skutečné komponenty budov a novodobé technologie. Preferujete-li možnost tvořit realitu vlastníma rukama, je IB tím pravým programem pro vás.

Uplatnění v ateliérech i dodavatelských firmách

Absolventi a absolventky najdou v uplatnění architektonických ateliérech při koncepčních návrzích budov a řešení obecné potřeby optimálního vnitřního prostředí budov, ve stavebních a dodavatelských firmách v procesu projednávání i realizace zakázek, u investorů při přípravě investičních záměrů a kontrole dodavatelských prací na stavbách.

Co dalšího program IB nabízí?

  • Možnost zapojit se do výzkumných skupin, které řeší konstrukční systémy inteligentních budov a návrhy komponentů moderních budov. 
  • Bohatě vybavené laboratoře s moderními přístroji a experimenty.

Proč studovat tento program na naší fakultě?

Ve všech studijních programech naší fakulty spojujeme elektroniku a informatiku. Pájky, jedničky a nuly. Naučíme vás věci vymyslet, vlastnoručně postavit i naprogramovat. S důrazem na individuální přístup, nadčasovost vzdělání a stoprocentní uplatnění ihned po dokončení studia.

n důvodů, proč studovat FEL

Za stránku zodpovídá: prof. Ing. Pavel Ripka, CSc.