Magisterské studium EK

Magisterský studijní program Elektronika a komunikace (EK) vás připraví na budoucí uplatnění v oborech jako je audiovizuální technika, mikroprocesory, aplikovaná elektronika, mobilní komunikace, sítě a Internet, internet věcí, fotonika nebo rádiové systémy. 

Studijní plán Elektroniky a komunikace je navržen tak, aby pokryl nezbytné množství teorie a zaměřil se hlavně na reálná řešení skutečných problémů. Prohloubí vaše stávající znalosti z bakalářského stupně a nabízí možnost specializovat se výběrem jedné z osmi specializací.

Specializace

Volbu specializace musíte vyplnit už v přihlášce do magisterského studia. Ve studijním programu Elektronika a komunikace si můžete vybrat jednu z osmi specializací.

Charakteristika studijního programu EK

O čem je studijní program EK? Co se v něm naučíte a jaké může být vaše uplatnění? Prostudujte si detailní charakteristiku studijního programu.

Více o EK

Přijímací řízení do magisterského studia

V tomto případě vám děkan fakulty může prominout přijímací zkoušku, pokud se přihlásíte ke studiu programu příbuzného charakteru, jaký měl váš program v bakalářském stupni. 

Jestliže výše uvedené nesplňujete, čeká vás přijímací zkouška. Ta se skládá z písemného testu a v některých případech je doplněna také ústním pohovorem před přijímací komisí. Tematické okruhy zkoušky se liší podle zvoleného programu.

Za stránku zodpovídá: prof. Ing. Stanislav Zvánovec, Ph.D.