Mobilní komunikace

Mobilní sítě jsou nejdynamičtěji se rozvíjející součástí oboru informačních a komunikačních technologií (ICT). Mobil je každodenní součást našich životů - kdo by se nechtěl dozvědět, jak to funguje uvnitř systému? Seznamte se s programem Mobilní komunikace a naučte se navrhovat nejmodernější mobilní sítě a stát u zrodu zcela nových mobilních technologií.

Garant specializace

Studijní plán

Co se naučíte?

  • Tato specializace poskytuje přehled o komunikační infrastruktuře mobilních sítí  - s důrazem zejména na aktuálně nasazovanou 5G a očekávanou 6G síť.
  • Osvojíte si principy budoucí technologie pro mobilní komunikace a bezdrátové technologie.
  • Seznámíte se s detailním pohledem na radiovou přístupovou síť zahrnující šíření signálu, metody přístupu k médiu, kanálové kódování (pokročilé modulační metody, protichybové zabezpečení, MIMO systémy). 
  • Uplatníte se u provozovatelů mobilních sítí, výrobců i dodavatelů technologií a bezdrátových řešení.

Přijímací řízení

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk