Studijní plán

Elektronika a komunikace - Mobilní komunikace

3. semestr

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk