Komunikace a zpracování informace

Obecněji zaměřená specializace studijního programu se zabývá detailními znalostmi z oblasti (bez)drátové komunikace a způsobů zpracování získaných informací. Inženýrský stupeň vyškolí odborníky a odbornice v různých odvětvích moderních technologií, jež najdou uplatnění ve všech provozech.

Garant specializace

prof. Ing. Jan Sýkora, CSc.

Garant a tutor programu Otevřené elektronické systémy
Katedra radioelektroniky

Studijní plán

Co se naučíte?

  • Studující této specializace se učí matematickými vzorci popisovat systémy a algoritmy pro zpracování veličin. 
  • Specializace zohledňuje současný trend, kdy je fyzikální veličina (signál) zpracovávána algoritmy využívající velmi pokročilých matematických metod a realizace zařízení je de facto převedena na formální matematický algoritmus. 
  • Zcela dominantní je tento přistup zejména v oblastech zpracování signálu rádiových digitálních komunikačních zařízení, radaru, rádiové navigace, zpracování obrazové a zvukové informace.

Přijímací řízení

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk