Studijní plán

Elektronika a komunikace - Komunikace a zpracování informace

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk