Fotonika

Vynález laseru, optických vláken a polovodičových optických součástek výrazně zvýšil význam využití fotoniky v praxi. Co vás čeká po absolvování programu fotonika? Budete expertem nebo expertkou na mikroprocesory a optická vlákna.

Garant specializace

prof. Ing. Stanislav Zvánovec, Ph.D.

Garant programu Elektronika a komunikace - bakalářský
Garant a tutor programu Elektronika a komunikace - magisterský
Katedra elektromagnetického pole

Studijní plán

Důraz ve výuce je kladen na obrazovou techniku využívanou ve zdravotnictví, mobilní komunikaci a zábavním průmyslu. Po absolvování specializace Fotonika bude odborníkem na bezdrátové technologie.

Co se naučíte?

  • Specializace na fotoniku, lasery, vláknovou i integrovanou optiku, optické sítě, přenosy, zpracování a rekonstrukci optických signálů. 
  • Praktické znalosti návrhu a pokročilých měřících technik planární integrované optiky, optických zdrojů, optických vláknových systémů. 
  • Zvládnutí návrhu optických komunikačních infrastruktur, hyperspektrálních systémů či obrazové fotoniky zahrnující zobrazovací a snímací systémy. 
  • Znalosti a dovednosti pro uplatnění v oblastech komunikační techniky, senzorů a dalších.

Přijímací řízení

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk