Rádiové komunikace a systémy

Specializace pro všechny, které baví mikrovlnné obvody, antény, bezdrátová spojení a mikroprocesory. Absolventky a absolventi specializace se stanou odborníky na rádiovou komunikaci a budou ji umět aplikovat např. ve vojenském využití.

Garant specializace

Studijní plán

Co se naučíte?

  • Specializace na návrh, diagnostiku a provoz všech rádiových systémů, subsystémů a prvků spjatých s komunikační, navigační, radarovou nebo senzorovou technikou. 
  • Přináší hluboké znalosti v oblasti bezdrátových technologií, antén, šíření signálů, digitální komunikace, mikroprocesorů a mikrovlnné techniky. 
  • Studijní obor rozvíjí schopnost orientovat se v moderních technologiích a samostatnost studentů při řešení všech technických problémů, se kterými se v praxi setkají.  
  • Absolvující mají široké možnosti uplatnění v rychle rostoucím oboru bezdrátových komunikací i v řadě oborů souvisejících.

Přijímací řízení

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk