Studijní plán

Elektronika a komunikace - Rádiové komunikace a systémy

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk