Studijní plán

Kybernetika a Robotika

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk