Studijní plán

Kybernetika a Robotika

4. semestr

5. semestr

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk