Studijní plán

Kybernetika a robotika

1. semestr

2. semestr

3. semestr

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk