Studijní plán

Kybernetika a robotika

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk