bakalářský program - Elektrotechnika a management

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
Přehled programu Elektrotechnika, energetika a management - 10301904 | Přehled bloků tohoto programu

Popis stránky:
Obor je možno studovat více způsoby. To popisuje studijní plán. Ten říká kolik předmětu, v jaké skladbě, a kolik kreditů je za ně třeba získat. Plán neříká nic o tom, kdy a v jakém pořadí je třeba předměty vystudovat. Jeden plán lze studovat různými způsoby, průchody. Průchod říka, kdy si který předmět student zapíše.

Zde jsou nabízeny studijní plány a jejich doporučené průchody, které jsou navrženy naší fakultou. Pokud se jich student bude držet, určitě splní podmínky studijního plánu.

Pokud si student zvolí vlastní průchod, může, ale musí si ho sám a dobře spočítat.

bakalářský program - Elektrotechnika a management

Studijní plány a průchody studiem

Studijní plán: Electrical Engineering, Power Engineering and Management - Electrical Engineering and Management
Minimální počet kreditů: 180
Doporučené průchody studijním plánem Branch Electrical Engineering and Management - Passage through study
 
 
Studijní plán: Elektrotechnika, energetika a management - Elektrotechnika a management 2016
Minimální počet kreditů: 180
Doporučené průchody studijním plánem Obor Elektrotechnika a management - průchod studiem
 
 
Studijní plán: Elektrotechnika, energetika a management - Elektrotechnika a management
Minimální počet kreditů: 180
Doporučené průchody studijním plánem Obor Elektrotechnika a management - průchod studiem
 
 


Stránka vytvořena 28.7.2021 09:51:54, semestry: L/2021-2, L/2020-1, Z,L/2022-3, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.