Skupina předmětů - MIBPVP - Povinně volitelné předměty programu

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A | B | C | E | F | I | M | N | O | P | S | T | V | Z
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Povinně volitelné předměty programu
Min. kreditů: 32   Max. kreditů: 116   Min. předmětů: 8 Role: PV - Povinně volitelné předměty
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
124INBB Integrované navrhování budov 2P+1C CS Z,ZK   1 4 Hájek P.   11124
125ESBB Energetické systémy budov 1 2P CS ZK Z 1 4     11125
125OZEB Obnovitelné zdroje energie 2P CS ZK L 1 4 Kabrhel M.   11125
2152038 Zdroje a přeměny energie 3P+1C CS KZ * 1 4     12115
A5M15ES1 Elektrické světlo 1 2P+1S CS KZ Z 1 4     13115
A5M35MAS Modelování a simulace systémů 2P+2C CS KZ Z 1 4     13135
A5M38MEB Měření v budovách 2P+1L CS KZ Z 1 4 Kašpar P.   13138
124ST2 Stavebně tepelná technika 2 2P CS KZ   2 4     11124
125MEC Modelování energetického chování budov 1P+1C CS KZ Z 2 4 Kabele K.   11125
125PBZB Požárně bezpečnostní zařízení 2P CS KZ L 2 4 Koubková I.   11125
2162035 Alternativní zdroje energie 2P+1C CS KZ * 2 4 Matuška T.   12116
2162114 Vytápění 2P+1C CS KZ * 2 4     12116
2162115 Vzduchotechnika 2P+1C CS KZ * 2 4     12116
A5M02AKA Akustické aplikace 2P+2L   KZ L 2 4 Jiříček O.   13102
A5M14ZSE Základy silnoproudé elektrotechniky 2+1L CS KZ L 2 4     13114
A5M17BUP Biologické účinky elektromagnetického pole 2P+2L CS KZ L 2 4 Vrba J.   13117
A5M33IZS Informační a znalostní systémy 2P+1C CS Z,ZK L 2 4 Řimnáč M.   13133
A5M34ELE Elektronika 3P+1L CS KZ L 2 4 Bouřa A.   13134
A5M38SPD Sběr a přenos dat 3P+1L CS KZ L 2 4 Mlejnek P.   13138
B5M99SCT Technologie pro Smart Cities 2P+1C CS Z,ZK L 2 4 Ferkl L.   13138
125SYB Systémy budov 4P CS ZK Z 3 4 Kabele K.   11125
125TECE Technologické celky 2P CS KZ Z 3 4 Koubková I.   11125
2152060 Chladicí technika a TČ pro IB 3P+1C   KZ * 3 4     12115
2162700 Experimentální metody 1 0P+4L CS KZ * 3 4 Kučera M.   12116
2162064 Snižování hluku a vibrací 2P+1C CS KZ * 3 4 Kučera M.   12116
A5M13FVS Fotovoltaické systémy 3P+1L CS KZ Z 3 4 Holovský J.   13113
A5M13NZZ Nezávislé zdroje 3P+1L CS KZ Z 3 4 Dušek K.   13113
A5M16EUE Ekonomika užití energie 3P+1C CS KZ Z 3 4 Beranovský J.   13116
A5M34EZS Elektronické zabezpečovací systémy 3P+1L CS KZ Z 3 4 Husák M., Novák J.   13134
A5M38BEM Elektromagnetická kompatibilita 1P+1L CS KZ Z 3 4     13138
A5M16FIP Finance podniku 3P+1C CS KZ L 4 4 Starý O., Vašíček J.   13116


Stránka vytvořena 5.3.2021 17:50:42, semestry: Z/2020-1, L/2021-2, L/2020-1, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.