Skupina předmětů - 2016_MLAKPV - Povinně volitelné předměty

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A | E | O | V
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Povinně volitelné předměty
Min. kreditů: 8   Max. kreditů: 19   Min. předmětů: 2 Role: PV - Povinně volitelné předměty
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
B3M33ARO Autonomní robotika 3P+2L CS Z,ZK L 2 7 Hlaváč V., Zimmermann K.   13133
B9M38VBM Videometrie a bezdotykové měření 2P+2L CS Z,ZK L 2 4 Fischer J.   13138
B9M35OFD Odhadování, filtrace a detekce 2P+2C CS Z,ZK Z 3 4 Havlena V.   13135
B9M38EML Experimentální metody v letectví a zkoušení letadel 3P+1L CS KZ Z 3 4     13138


Stránka vytvořena 5.3.2021 17:50:42, semestry: Z/2020-1, L/2021-2, L/2020-1, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.