Předměty

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A | B | C | D | E | F | G | I | K | L | M | N | O | P | S | T | Ú | V | Z
Popis stránky:
Zde jsou shrnuty všechny vyučované předměty příslušné katedry/fakulty. Jsou řazeny abecedně.

Předměty


13138 FEL - katedra měření
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Seme-
str
Kre-
dity
Garanti Vyuču-
jící
BE9M38AML Aerodynamics and Mechanics of Flight 2P+4L EN Z,ZK Z 6 Nožička J.  
B9M38AML Aerodynamika a mechanika letu 2P+4L CS Z,ZK Z 6 Nožička J.  
AE3M38PRS Airborne Monitoring and Control Systems 2P+2L EN Z,ZK L 5    
AE3M38PSL Aircraft and Spacecraft Instrumentation 2P+2L EN Z,ZK Z 6    
BE3M38PSL Aircraft Avionics 2P+2L EN Z,ZK Z 6 Roháč J.  
BE9M38PSL Aircraft Avionics 2P+2L EN Z,ZK Z 6 Roháč J.  
AE0B38LPT Aircraft Instrumentation 2P+2L EN Z,ZK L 5    
BE9M38POL Aircraft Propulsion 3P+1C EN Z,ZK Z 5    
AE0M38KPL Aircraft Structure and Propulsion 2P+2L EN Z,ZK L 4    
BE9M38LKS Aircraft Structures and Materials 3P+1C EN Z,ZK Z 5    
AE3M38ZDS Analog Signal Processing and Digitalization 2P+2L EN Z,ZK Z 6    
BE3M38ZDS Analog Signal Processing and Digitalization 2P+2L EN Z,ZK Z 6 Holub J., Vedral J.  
AE8M38ASP Analog.Sig.Proc.&Digitalization 2P+2L CS Z,ZK Z 5    
A0B38APH Aplikace programovatelných hradlových polí 1P+3L CS KZ Z 5 Sedláček R.  
AD4M38AVS Aplikace vestavných systémů 14P+6L CS Z,ZK L 6    
A4M38AVS Aplikace vestavných systémů 2P+2L CS Z,ZK L 6    
B4M38AVS Aplikace vestavných systémů 2P+2L CS Z,ZK L 6 Sedláček R.  
BE4M38AVS Application of Embedded Systems 2P+2L EN Z,ZK L 6 Sedláček R.  
AE0B38BAP Bachelor Project 0P+28C   Z L 20    
AE8B38BAP Bachelor Project 0P+7C   Z L 9    
AD0B38BAP Bakalářská práce 0P+28C   Z L 20    
A0B38BAP Bakalářská práce 0P+28C   Z L 20    
A8B38BAP Bakalářská práce 0P+7C   Z L 9    
BE3B38OTE Circuit Technology 2P+2L EN Z,ZK L 4 Holub J.  
AE0B38OCP Circuits of Digital Instruments 2P+2L EN Z,ZK L 5 Holub J.  
BE4M38KRP Computer Communication Interfaces 2P+2L EN Z,ZK Z 6 Novák J.  
AE4M38KRP Computer Interfaces 2P+2C EN Z,ZK Z 6    
BE4B38PSIA Computer Networks 2P+2L EN Z,ZK L 5 Novák J.  
BE4B38PSI Computer Networks 2P+2L EN Z,ZK L 4    
BEAM38KLS Construction of Medical Systems 2P+2L EN Z,ZK Z 6    
AE3M38SPD Data Acquisition and Transfer 2P+2L EN Z,ZK Z 6    
BE3M38SPD Data Acquisition and Transfer 2P+2L EN Z,ZK Z 6 Šmíd R.  
AE3M38DIT Diagnostics and Testing 3P+2L EN Z,ZK L 7    
BE3M38DIT Diagnostics and Testing 3P+2L EN Z,ZK L 7 Šmíd R.  
AD3M38DIT Diagnostika a testování 21P+6L CS Z,ZK L 7    
A3M38DIT Diagnostika a testování 3P+2L CS Z,ZK L 7    
B3M38DIT Diagnostika a testování 3P+2L CS Z,ZK L 7 Šmíd R.  
AE0M38DIP Diploma Thesis 0P+36C   Z L 25    
AD0M38DIP Diplomová práce 0P+36C   Z L 25    
A0M38DIP Diplomová práce 0P+36C   Z L 25    
A5M99DIP Diplomová práce 0P+20C CS Z L 26    
AD4B38DSP Distribuované systémy a počítačové sítě 14P+6L CS Z,ZK L 6    
A3B38DSY Distribuované systémy a počítačové sítě 4P+2L CS Z,ZK Z 7    
AE3B38DSY Distributed Systems and Computer Networks 4P+2L EN Z,ZK Z 7    
AE4B38DSP Distributed Systems and Computer Networks 2P+2L EN Z,ZK L 6    
AE1B38EMA Electrical Measurements and Instrumentation 2P+2L EN KZ L 5    
AE2B38EMB Electrical Measurements and Instrumentation 2P+2L EN Z,ZK Z 5    
BE1B38EMA Electrical Measurements and Instrumentation 2P+2L EN KZ L 5 Svatoš J.  
BE2B38EMB Electrical Measurements and Instrumentation 2P+2L EN Z,ZK Z 5    
AE8B38EME Electronic Measurements 2P+1L EN KZ L 4    
AD1B38EMA Elektrická měření 14P+6L CS KZ L 5    
AD2B38EMB Elektrická měření 14P+6L CS Z,ZK Z 5    
A2B38EMB Elektrická měření 2P+2L CS Z,ZK Z 5    
BD5B38EMA Elektrická měření 14P+6L CS KZ L 5 Haasz V.  
B1B38EMA Elektrická měření 2P+2L CS KZ L 5 Kašpar P.  
B2B38EMB Elektrická měření 2P+2L CS Z,ZK Z 4 Haasz V.  
A5M38BEM Elektromagnetická kompatibilita 1P+1L CS KZ Z 4    
A8B38EME Elektronická měření 2P+1L CS KZ L 4 Holub J., Kašpar P.  
AE4M38AVS Embedded Systems Application 2P+2L EN Z,ZK L 6    
AE4B38NVS Embedded Systems Design 2P+2L EN Z,ZK L 6    
XP38EMC EMC distribuovaných systémů 2P+2C CS ZK Z 4 Holub J.  
BE9M38EML Experimental Methods in Aeronautics 3P+1L EN KZ Z 4    
B9M38EML Experimentální metody v letectví a zkoušení letadel 3P+1L CS KZ Z 4    
AE0B38APH FPGA Applications 1P+3L EN KZ Z 5 Sedláček R.  
A0B38GRP Grafické programování 1P+3C CS Z,ZK Z 5 Mlejnek P.  
AE3B38IND Individual Project 3P+8C EN KZ Z 7    
AE3M38IND Individual Project 0P+3C EN KZ Z 10    
A6M38IP Individuální projekt 0P+4C   Z Z 4    
AE3B38PRT Instrumentation for Data Acqusition and Proces Control 2P+2L EN Z,ZK Z 6 Platil A.  
BE3M38INA Integrated Modular Avionics 2P+2L EN Z,ZK L 6 Šipoš M.  
BE9M38INA Integrated Modular Avionics 2P+2L EN Z,ZK   6 Šipoš M.  
B3M38INA Integrovaná avionika 2P+2L CS Z,ZK L 6 Šipoš M.  
B9M38INA Integrovaná avionika 2P+2L CS Z,ZK L 6    
B3B38KDS Komunikace a distribuované systémy 4P+2L CS Z,ZK Z 6 Novák J.  
AD4M38KRP Komunikační rozhraní počítačů 14P+6C CS Z,ZK Z 6    
A4M38KRP Komunikační rozhraní počítačů 2P+2C CS Z,ZK Z 6    
B4M38KRP Komunikační rozhraní počítačů 2P+2L CS Z,ZK Z 6 Novák J.  
A0M38KPL Konstrukce a pohony letadel 2P+2C CS Z,ZK Z 4    
A6M38KLS Konstrukce lékařských systémů 2P+2L CS Z,ZK Z 5 Holub J.  
BAM38KLS Konstrukce lékařských systémů 2P+2L CS Z,ZK Z 6 Holub J.  
A0M38KTE Kosmická technika a technologie 2P+0C CS ZK L 4    
B3B38LPE Laboratoře průmyslové elektroniky a senzorů 0P+4L CS KZ L 4    
A0B38LPT Letecká přístrojová technika 2+2L CS Z,ZK L 5    
B9M38LKS Letecké konstrukce a stavba letadel 3P+1C CS Z,ZK Z 5 Theiner R.  
A0M38MAP Magnetické prvky a měření 2+2L CS Z,ZK Z 5    
XP38MPX Magnetismus v inženýrské praxi 2P+2C CS ZK Z 4 Ripka P.  
XP38MMN Měření neelektrických veličin 2P+2L CS ZK L 4 Ripka P.  
A5M38MEB Měření v budovách 2P+1L CS KZ Z 4 Kašpar P.  
XP38MDR Metody digitalizace a rekonstrukce spojitých signálů 2P+2C CS ZK L 4 Vedral J.  
A0M38MET Metrologie 2+2L CS Z,ZK Z 5    
AE0M38MET Metrology 2+2L EN Z,ZK Z 5    
AE3B38MMP Microprocessors and Microcontrollers in Instrumentation 2P+2L EN Z,ZK L 6    
A3B38MMP Mikroprocesory a mikrořadiče v přístrojové technice 2P+2L CS Z,ZK L 6    
AE3M38MSZ Modern Sensors and Signal Processing 2P+2L EN Z,ZK L 6    
AE8M38MS Modern Sensors 2P+2L EN Z,ZK Z 5    
BE3M38MSE Modern Sensors 2P+2L EN Z,ZK Z 6 Platil A.  
AD3M38MSZ Moderní senzory a zpracování informací 14P+6L CS Z,ZK L 6    
A3M38MSZ Moderní senzory a zpracování informací 2P+2L CS Z,ZK L 6    
A8M38MS Moderní senzory 2P+2L CS Z,ZK Z 5 Ripka P.  
B3M38MSE Moderní senzory 2P+2L   Z,ZK Z 6 Ripka P.  
AD4B38NVS Návrh vestavěných systémů 14P+6L CS Z,ZK L 6    
B4B38NVS Návrh vestavných systémů 2P+2L CS Z,ZK Z 6 Fischer J., Petrucha V.  
A0M38OSE Obrazové senzory 2P+2L CS Z,ZK Z 5    
B3B38OTE Obvodové techniky 2P+2L CS Z,ZK L 4 Holub J.  
A0B38OCP Obvody číslicových přístrojů 2+2L CS Z,ZK L 5    
AD3M38PRS Palubní informační a řídicí systémy 14+6L CS Z,ZK L 5    
A3M38PRS Palubní informační a řídicí systémy 2P+2L CS Z,ZK L 5    
B4B38PSIA Počítačové sítě 2P+2L CS Z,ZK L 5 Novák J.  
B4B38PSI Počítačové sítě 2P+2L CS Z,ZK L 4    
B9M38POL Pohony letadel 3P+1C CS Z,ZK Z 5    
AD3M38TP1 Práce v týmu a její organizace 7P+9L CS KZ L 5    
B3MPVT Práce v týmu 0P+4S CS KZ L 6 Drábek T.  
B3M38PTY Práce v týmu 0P+4C   KZ L 6    
AE0B38PSM Programming Data Acquisition Systems 2P+2C EN KZ Z 5    
BE9M38PRM Project Management and Marketing 2P+1C EN Z,ZK Z 2 Roháč J.  
AD3B38IND Projekt individuální 0P+9C CS KZ Z 7    
AD3M38IND Projekt individuální 0P+9C CS KZ Z 10    
A3B38IND Projekt individuální 0P+3C CS KZ Z 7    
A3M38IND Projekt individuální 0P+3C CS KZ Z 10    
A5M99PR1 Projekt 1 0P+4C CS Z L 6    
A5M99PR2 Projekt 2 0P+4C CS Z Z 6    
B3M38PRO Projekt 0P+6C   KZ Z 8    
B9M38PRM Projektové řízení a marketing 2P+1C CS Z,ZK Z 2 Žáček V.  
AD3B38PRT Přístrojová technika 14P+6L CS Z,ZK Z 6    
AD3M38PSL Přístrojové systémy letadel a kosmických prostředků 14P+6L CS Z,ZK Z 6    
A3M38PSL Přístrojové systémy letadel a kosmických prostředků 2P+2L CS Z,ZK Z 6    
B3M38PSL Přístrojové systémy letadel 2P+2L CS Z,ZK Z 6 Roháč J.  
B9M38PSL Přístrojové systémy letadel 2P+2L CS Z,ZK Z 6 Roháč J.  
XP38PSL Přístrojové systémy letadel 2P+2L CS ZK Z 4 Roháč J.  
AD3M38SPD Sběr a přenos dat 14P+6L CS Z,ZK Z 6    
AD7B38SPD Sběr a přenos dat 14P+6L CS Z,ZK Z 5    
A3M38SPD Sběr a přenos dat 2P+2L CS Z,ZK Z 6    
A5M38SBD Sběr a přenos dat 2P+1C CS KZ L 4 Mlejnek P.  
A5M38SPD Sběr a přenos dat 3P+1L CS KZ L 4 Mlejnek P.  
B3M38SPD Sběr a přenos dat 2P+2L CS Z,ZK Z 6 Šmíd R.  
AD7B38PRO Semestrální projekt 0P+6C CS KZ Z 6    
BD6B38PRO Semestrální projekt 0P+2C CS KZ Z 6    
B6B38PRO Semestrální projekt 0P+2C CS KZ Z 6    
AE0B38SES Sensor Networks 2P+2L EN Z,ZK Z 5    
AE3B38SME Sensors and Measurement 3P+2L EN Z,ZK L 6    
BE3B38SME Sensors and Measurement 3P+2L EN Z,ZK L 6 Butta M.  
BE5B38SME Sensors and Measurement 4P+2L EN Z,ZK Z 6 Butta M.  
AD3B38SME Senzory a měření 21P+6L CS Z,ZK L 6    
B3B38SME Senzory a měření 3P+2L CS Z,ZK L 6 Petrucha V., Ripka P.  
A5M38SZS Senzory a sítě 2P+1L CS Z,ZK Z 4 Platil A., Ripka P.  
AE0M38SPP Signal Processors in Practice 2P+2L EN Z,ZK Z 5    
A4B38SVP Softwarový nebo výzkumný projekt 0P+3C   KZ Z,L 6    
A4M38SVP Softwarový nebo výzkumný projekt 0P+3C CS KZ Z,L 6    
AE3M38TP1 Team Project 1P+3L EN KZ L 5    
BE9M38TYP Team Project 0P+6C EN KZ L 6    
BE3MPVT Team Work 0P+4S EN KZ L 6    
B5M99SCT Technologie pro Smart Cities 2P+1C CS Z,ZK L 4 Ferkl L.  
B9M38TYP Týmový projekt 0P+6C CS KZ L 6 Roháč J.  
AD7B38UOS Úvod do operačních systémů 14P+6C CS Z,ZK L 6    
B3B38VSY Vestavné systémy 2P+2L CS Z,ZK Z 4 Fischer J., Petrucha V.  
B3M38VBM Videometrie a bezdotykové měření 2P+2L CS Z,ZK Z 6 Fischer J.  
B9M38VBM Videometrie a bezdotykové měření 2P+2L CS Z,ZK L 4 Fischer J.  
AD3M38VBM Videometrie a bezkontaktní měření 14P+6L CS Z,ZK L 6    
A3M38VBM Videometrie a bezkontaktní měření 2P+2L CS Z,ZK L 6    
AE3M38VBM Videometry and Contactless Measurement 2P+2L EN Z,ZK L 6    
BE3M38VBM Videometry and Contactless Measurement 2P+2L EN Z,ZK Z 6 Fischer J.  
BE9M38VBM Videometry and Contactless Measurement 2P+2L EN Z,ZK L 4    
BE3M38VIN Virtual Instrumentation 2P+2L EN Z,ZK L 6    
AE0M38VIP Virtual Instruments 2P+2L EN Z,ZK Z 5    
AE3M38VIP Virtual Instruments 2P+2L EN Z,ZK Z 6    
B3M38VIN Virtuální instrumentace 2P+2L CS Z,ZK L 6 Platil A.  
AD3M38VIP Virtuální přístroje 14P+6L CS Z,ZK Z 6    
A3M38VIP Virtuální přístroje 2P+2C CS Z,ZK Z 6    
BD6B38ZPS Základy počítačových systémů 22P+8C CS Z,ZK Z 6    
B6B38ZPS Základy počítačových systémů 4P+2L+2D CS Z,ZK Z 6 Novák J.  
AD3M38ZDS Zpracování a digitalizace analogových signálů 14P+6L CS Z,ZK Z 6    
A3M38ZDS Zpracování a digitalizace analogových signálů 2P+2L CS Z,ZK Z 6    
A8M38ASP Zpracování a digitalizace analogových signálů 2P+2L CS Z,ZK Z 5 Holub J., Vedral J.  
B3M38ZDS Zpracování a digitalizace analogových signálů 2P+2L CS Z,ZK Z 6 Holub J., Vedral J.  


Stránka vytvořena 18.1.2021 17:50:22, semestry: Z/2020-1, L/2021-2, L/2020-1, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.