Kariéra

Výběrové řízení na funkční místo vedoucí/ho katedry jazyků

Pracoviště Katedra jazyků
Platí do 30. 3. 2023

Děkan Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze vypisuje výběrové řízení na funkční místo vedoucí/ho katedry jazyků

Kvalifikační předpoklady:

 • vysokoškolské vzdělání v příslušném oboru se zaměřením na angličtinu, titul Ph.D. výhodou
 • nejméně 5 let odborné praxe
 • předpoklady pro řídicí a pedagogickou práci
 • morální bezúhonnost.

Předpokládaný nástup 1.9.2023

Přihláška do výběrového řízení musí obsahovat:

 • doklady o kvalifikaci
 • profesní životopis
 • přehled pedagogického a případně vědeckovýzkumného působení v posledních pěti letech (výuka, zahraniční praxe, publikační činnost, vedení grantových a studentských projektů)
 • stručný nástin odborných, pedagogických a organizačních záměrů pro řízení katedry ve funkčním období.
 • pokud se o funkční místo uchází dosavadní vedoucí katedry, předkládá předchozí projekty a zprávu o jejich plnění
 • písemný souhlas s distribucí dodaných materiálů v elektronické formě členům výběrové komise s tím, že dodané materiály budou zveřejněny, pokud uchazeč bude vybrán
 • datový nosič s výše uvedenými dokumenty ve formátu pdf.

Podrobnější informace o předmětném pracovišti - http://jazyky.fel.cvut.cz/.

Přihlášku s výše uvedenými přílohami je nutné doručit do 30. 3. 2023 na adresu: ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická, zaměstnanecké oddělení, Technická 2, 166 27 Praha 6. Obálku označte nápisem „výběrové řízení – neotvírat“.

Za stránku zodpovídá: Ing. Kateřina Dřímalová