Akce

Obhajoba disertační práce (Ing. Ondřej Šefl)

Termín: 29. 11. 2022
Odkaz: Odkaz na web
Obhajoba disertační práce "Influence of supraharmonics on aging rate of polymeric insulation materials", Ing. Ondřej Šefl, studijní obor Elektroenergetika, DSP P2612 Elektrotechnika a informatika.

29.11.2022

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk