Akce

Diskuze s kandidáty do AS FEL a AS ČVUT

Termín: 9. 11. 2022
Odkaz: Odkaz na web
Dne 9. listopadu od 16:15 bude probíhat předvolební diskuze s kandidáty do Akademického senátu AS ČVUT a AS FEL. Diskuze proběhne hybridně a to v místnosti T2:C3-135 a on-line: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWMyMzEwZmItYWRiMi00NTFkLTgyYzctOTY1MDNlMDRkMzQx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f345c406-5268-43b0-b19f-5862fa6833f8%22%2c%22Oid%22%3a%229fbf1662-cf3b-4911-a821-ca3a73fb4365%22%7d

09.11.2022

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk