Akce

Habilitační přednáška (Georgios Tolias, Ph.D.)

Termín: 14. 12. 2022
Odkaz: Odkaz na web
Habilitační přednáška a obhajoba habilitační práce před vědeckou radou fakulty na téma: Ranking on Manifolds for Visual Search and Object Discovery

14.12.2022

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk