Akce

Fyzikální čtvrtek: Ing. Slavomír Entler - Pokroky ve výzkumu energetického využití jaderné fúze

Termín: 8. 12. 2022
Odkaz: Odkaz na web
Úvod do problematiky jaderné fúze, přehled fúzních reaktorů, nejnovější výsledky experimentů na reaktorech NIF, JET, EAST a KSTAR, a stav projektu ITER.

08.12.2022

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk